תקנון האתר

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "פחית הקסם" (להלן: " האתר"). האתר פועל בכתובת  www.magic-can.net  והוא מתופעל ומנוהל ע"י "Magic Can" להלן ("הנהלת האתר")

תקנון זה מגדיר את זכויותיך והתחייבויותיך בכל הנוגע לשימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, אנא קרא/י תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ומהווה הסכם מחייב בינך לבין הנהלת האתר. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו כהסכמה מצדך לתנאים אלה.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. על מנת לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט המבוקש. עבור כל פריט המוצג באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי הפריט ומחיר המכירה (להלן "דף המוצר"). הנהלת האתר רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, וכמו כן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות והכיתוב על הצמח. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב והתמונות עברו עיבודי גרפיקה. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל הנהלת החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה").  המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. התשלום באתר הוא באמצעות PayPal  המאפשר רכישה בטוחה באינטרנט. אחוזי הצמיחה של הצמחים שצומחים בפחית הקסם הם 99.5%. במידה והצמח שרכשת לא צמח מכל סיבה שהיא עליך לשלוח אלינו את הפחית ואנו נשלח אלייך פחית חדשה. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין.

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר קבלת אישור על קבלת התשלום. השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה הנהלת האתר רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת הנהלת האתר. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד הנהלת האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. ההזמנה תירשם במחשבי הנהלת האתר וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של הנהלת האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את הנהלת האתר.

אספקת המוצר לבית הלקוח

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו. הנהלת האתר תספק למשתמש את הפריטים באמצעות דואר ישראל (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים).הנהלת האתר איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר והתוכן הכלול בו הינן של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיס הנתונים של הנהלת האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר. שם האתר וכן שם המתחם (שם הדומיין) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לא), שמה של הנהלת האתר וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושה של הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

השימוש באתר

הנך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכניו רק בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנך רשאי/ת להשתמש באתר למטרות אישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, בכל דרך שהיא בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של הנהלת האתר. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודד פעילות המנוגדת לחוק.

טפסי יצירת קשר

הנתונים שמסרת יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירתו לא תהיה באפשרות החברה ליצור עמך קשר. הנהלת האתר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.

אחריות הנהלת האתר

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. בעת גלישה באתר הנך מאשר/ת בזאת כי בדקת את האתר ומצאת אותו מתאים לצרכיך ולמטרותיך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות האתר והתכנים הכלולים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם והכללים הנוגעים לגביהם. השימוש באתר ובמידע המצוי בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר והתוכן שבו. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך, או לשיבוש בפרטים כאמור – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של הנהלת האתר או של מי מטעמה.

שינויים באתר

הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, עיצובו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. הנהלת האתר רשאית להשעות מדי פעם את פעילות האתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יהיה האתר פעיל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הנהלת האתר להפסיק את פעילות האתר בכל עת, כולה או מקצתה. במידת הניתן, הנהלת האתר תפרסם באתר הודעה על הפסקת הפעילות זמן סביר מראש.

שינוי תנאי השימוש

הנהלת האתר רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ובמידת האפשר תינתן הודעה על כך באתר, כשבוע ימים לפני שהשינויים יכנסו לתוקף. מומלץ לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר, על-מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

המחאה

העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להעביר גם את זכויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.

פנה אלינו

הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר. אם את/ה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או מכל סיבה אחרת, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

מדיניות הפרטיות באתר

הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

מסירת פרטים באתר

הנהלת האתר מעמידה לרשות הגולשים טפסים מקוונים ליצירת קשר. בעת השלמת הטופס המקוון תתבקש/י למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, מספר טלפון ומידע נוסף. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל/י להשלים את מילוי הטופס. כאשר הנך מוסר/ת מידע אישי של צד שלישי, הנך מצהיר/ה כי קיבלת את הסכמתו/ה המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור/י יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך חייב/ת על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יהיה באפשרות החברה ליצור עמך קשר.

השימוש במידע

בעת שימוש באתר, יתכן שיצטבר מידע על האופן שבו את/ה משתמש בו. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, מה קראת באתר, מהם העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP Address) ממנה ניגשת לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת השלמת הטופס המקוון, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • כדי לאפשר לך להשתמש באתר בצורה נוחה.
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. מידע זה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית את הגולש.
  • הנהלת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל את אותו מידע.
  • הנהלת האתר לעולם לא תמסור מיוזמתה את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר.
  • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר

Cookies

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies)  הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר ע"פ פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן ייסגר ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. הCookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם עשויים לשמש גם כדי לוותר על הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאת/ה מבקר/ת מחדש בחלקים באתר המחייבים רישום.
אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל/י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ/י בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת עליך לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, את/ה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה/י כן, רק אם את/ה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, לא מומלץ למחוק אותן אלא אם את/ה משוכנע/ת שרשמת את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

אבטחת מידע

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים באתר.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

אנו מאחלים לך רכישה נעימה

צוות Magic Can